MENU

E4A(易安卓)通用注册机

• March 2, 2018 • Read: 3655 • 资源分享

使用方法:

首先打开易安卓程序,点击注册菜单,关闭网络验证
2B654FF0-837A-4C49-83F8-5FAD60783A8E.png

再点注册菜单,点击绑定本地机器,复制机器码

5FD163E4-0EA8-40E0-A387-0403DCDC99E4.png

打开注册机软件,粘贴机器码到id那里,修改到期日期,然后点计算(只能计算本机的注册码,非本机无法计算,切记用管理员身份打开注册机和易安卓)

DC551DBC-219F-400B-9322-CA2B5EAF9D24.png

计算完成后复制key到注册码,点击注册即可

5F66705F-A6CC-4911-9BAD-077E214A7E3A.png

392BD97B-5D94-4A3A-85D7-3A9960AB99B0.png

下载地址:

https://share.weiyun.com/65c7e4e6dbd4d62f4de0d8c228e091a4

密码:

此处内容需要评论回复后方可阅读

Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

20 Comments
 1. llfx llfx     Windows 10 /    MicroSoft Edge

  谢谢分享

 2. 44 44     Windows 10 /    QQ浏览器

  看看好不好用

 3. 221 221     Windows 10 /    Google Chrome

  看看好不好用

 4. 韩东 韩东     Windows XP /    Google Chrome

  handong很好

 5. 爱看全网 爱看全网     Windows 7 /    Google Chrome

  下载来看看

 6. 小迷妹 小迷妹     Windows 10 /    QQ浏览器

  6666666666666哈哈

 7. 旋球 旋球     Windows 7 /    Google Chrome

  路过

 8. 看看 看看     Windows 7 /    Google Chrome

  路过

 9. 随意 随意     Windows XP /    Google Chrome

  新手路过

 10. 托分 托分     iPhone /    QQ浏览器

  支持下